ไฮดรอลิค

ไฮดรอลิค

หน้าหลัก  >  ผลิตภัณฑ์  >  อุตสาหกรรม   >  ไฮดรอลิค

พีทีที ไฮดรอลิค ไบโอซิน

ความหนืด: ISO VG 32, 46, 68

พีทีที ไฮดรอลิค เอช วี ไอ

ความหนืด: ISO VG 15, 32, 46, 68, 100

พีทีที ไฮดรอลิค

ความหนืด: ISO VG 32, 37, 46, 68, 100

พีทีที เอช แอล พี

ความหนืด: ISO VG 32, 46, 68, 100