พีทีที พั๊นซ์ชิ่ง ออยล์ เอ เอฟ 8

ความหนืด: N/A

พีทีที พั๊นซ์ชิ่ง ออยล์ เอ เอฟ 8


[PTT PUNCHING OIL AF8] น้ำมันสำหรับงานแปรรูปโลหะ ชนิดความหนืดปานกลาง เนื้อน้ำมันมีลักษณะใส ไม่มีกลิ่นฉุน เหมาะกับงานเจาะแผ่นชิ้นงานขนาดบาง (punching) ตามรูปร่างที่ต้องการ และยังสามารถใช้ได้กับงานประเภทกด อัด ยืดโลหะ (stamping) ที่มีความลึกปานกลาง

การใช้งาน

  • เหมาะกับงานเจาะแผ่นชิ้นงาน (punching) โลหะทั่วไป โดยเฉพาะโลหะอลูมิเนียมขนาดบาง ให้ได้ตามรูปร่างที่ต้องการ และยังสามารถใช้ได้กับงานประเภทกด อัด ยืดโลหะ (stamping) ที่มีความลึกปานกลาง สามารถใช้ได้ทั้งการฉีดพ่น การทา และการจุ่ม

คุณสมบัติพิเศษ

  • สามารถรับแรงกดได้ดีเยี่ยม

  • ไม่มีกลิ่นฉุน

  • ไม่ทิ้งคราบน้ำมันไว้บนผิวชิ้นงาน

มาตรฐาน

  • -