แนะนำวิธีการลงน้ำมันแก่ลูกค้าของบจก เนเชอรัลซัพพลายและการทำPOP จังหวัดอุดรธานี

แนะนำวิธีการลงน้ำมันแก่ลูกค้าของบจก เนเชอรัลซัพพลายและการทำ POP แก่บจก เอื้อปัญญาขนส่งจังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2560

 

ให้ความรู้และสอนวิธีการลงน้ำมันอย่างถูกต้องให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ พร้อมทั้งทำ POP แก่บริษัทฯ ขนส่งเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องด้านยานยนตร์เชิงพาณิชย์เป็นการลดต้นทุนค่าบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ของเหลวในองค์กร

แกลเลอรี่