เรซซิ่ง ฟอร์มูล่า ไบโอ-ซิน

ความหนืด: N/A

เรซซิ่ง ฟอร์มูล่า ไบโอ-ซิน


[RACING FORMULA BIO-SYN] ย่อยสลายในธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เพิ่มอัตราการเร่งแซง และการตอบสนองดีเยี่ยม รักษาความสะอาดของเครื่องยนต์สูงสุด ป้องกันสนิม และการกัดกร่อนจากน้ำทะเล เผาไหม้สะอาด ยืดอายุหัวเทียน

การใช้งาน

 • ย่อยสลายในธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

 • เพิ่มอัตราการเร่งแซง และการตอบสนองดีเยี่ยม

 • รักษาความสะอาดของเครื่องยนต์สูงสุด

 • ป้องกันสนิม และการกัดกร่อนจากน้ำทะเล

 • เผาไหม้สะอาด ยืดอายุหัวเทียน

คุณสมบัติพิเศษ

 • ย่อยสลายในธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

 • เพิ่มอัตราการเร่งแซง และการตอบสนองดีเยี่ยม

 • รักษาความสะอาดของเครื่องยนต์สูงสุด

 • ป้องกันสนิม และการกัดกร่อนจากน้ำทะเล

 • เผาไหม้สะอาด ยืดอายุหัวเทียน

มาตรฐาน

 • NMMA TC-W3- OECD 301F