พาวเวอร์-อาร์ เอาท์บอร์ด

ความหนืด: N/A

พาวเวอร์-อาร์ เอาท์บอร์ด


[POWER-R OUTBOARD] ฟิล์มน้ำมันแข็งแรงพิเศษให้การปกป้องพิเศษแม้ในสภาวะรอบจัด ป้องกันรอยครูดกร่อน ลูกสูบติด และแหวนตาย ป้องกันสนิม และการกัดกร่อนจากน้ำทะเล เผาไหม้สะอาด ยืดอายุหัวเทียน

การใช้งาน

  • ฟิล์มน้ำมันแข็งแรงพิเศษให้การปกป้องพิเศษแม้ในสภาวะรอบจัด

  • ป้องกันรอยครูดกร่อน ลูกสูบติด และแหวนตาย

  • ป้องกันสนิม และการกัดกร่อนจากน้ำทะเล

  • เผาไหม้สะอาด ยืดอายุหัวเทียน

คุณสมบัติพิเศษ

  • ฟิล์มน้ำมันแข็งแรงพิเศษให้การปกป้องพิเศษแม้ในสภาวะรอบจัด

  • ป้องกันรอยครูดกร่อน ลูกสูบติด และแหวนตาย

  • ป้องกันสนิม และการกัดกร่อนจากน้ำทะเล

  • เผาไหม้สะอาด ยืดอายุหัวเทียน

มาตรฐาน

  • NMMA TC-W3