ซีเทค 4000

ความหนืด: SAE 40

ซีเทค 4000


[SEATECH 4000] น้ำมันเครื่องเกรดเดี่ยวคุณภาพสูง เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมงสมรรถนะสูงที่ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นเชื้อเพลิง

การใช้งาน

  • ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมงที่ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นเชื้อเพลิง สภาพงานทั่วไปจนถึงงานหนัก

  • ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปที่ต้องการน้ำมันในระดับ API CE หรือต่ำกว่า

คุณสมบัติพิเศษ

  • รักษาความสะอาด และลดการเกิดคราบโคลนดีเยี่ยม

  • ปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน

  • ป้องกันสนิม และการกัดกร่อนจากน้ำทะเล

มาตรฐาน

  • API CE

  • ACEA E2

  • MB 228.0

  • JAPANESE CD

  • ALLISON C-4