เทอร์ไบน์

เทอร์ไบน์

หน้าหลัก  >  ผลิตภัณฑ์  >  อุตสาหกรรม   >  เทอร์ไบน์

พีทีที เทอร์บิน เอ็ม

ความหนืด: ISO VG 32, 46, 68

พีทีที เทอร์บิน ที

ความหนืด: ISO VG 32, 46, 68, 100

พีทีที เทอร์บิน

ความหนืด: ISO VG 32, 46, 68, 100....

พีทีที เทอร์บิน อี พี

ความหนืด: ISO VG 32, 46, 68