เครื่องอัดอากาศ

เครื่องอัดอากาศ

หน้าหลัก  >  ผลิตภัณฑ์  >  อุตสาหกรรม   >  เครื่องอัดอากาศ

พีทีที ไฮคอมซิน เอฟดี 270

ความหนืด: N/A

พีทีที แอรอล ซินเธติค เอส

ความหนืด: ISO VG 46

พีทีที คอมเพรสเซอร์ ออยล์ เอส

ความหนืด: ISO VG 32, 46, 68

พีทีที คอมเพรสเซอร์ ออยล์

ความหนืด: ISO VG 46, 68, 100, 150