พีทีที ไดนาแทรค ที500

ความหนืด: SAE 15W-40

พีทีที ไดนาแทรค ที500


[PTT DYNATRAC T500] น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมสมรรถนะสูง รุ่นใหม่ เช่น รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตร

การใช้งาน

  • ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมสมรรถนะสูง รุ่นใหม่ เช่น รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตร ให้การหล่อลื่นดีเยี่ยม

  • เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมสมรรถนะสูง

คุณสมบัติพิเศษ

  • ให้การหล่อลื่นดีเยี่ยมทุกช่วงอุณหภูมิการใช้งาน

  • ป้องกันเครื่องยนต์จากสนิม และการกัดกร่อนจากการลุยน้ำ

  • รักษาความสะอาด ป้องกันการเกิดโคลน  

  • ปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน

มาตรฐาน

  • DAPI CF-4/SG 

  • ACEA E2

  • MB 228.1

  • ALLISON C-4