พีทีที ไดนาแทรค ที300

ความหนืด: SAE 40

พีทีที ไดนาแทรค ที300


[PTT DYNATRAC T300] น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมรุ่นใหม่ เช่น รถไถเดินตาม รถอีแต๋น และเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรม

การใช้งาน

  • ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมรุ่นใหม่ เช่น  รถไถเดินตาม  รถอีแต๋น  และเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรม

  • เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมรุ่นใหม่ เช่น  รถไถเดินตาม  รถอีแต๋น

คุณสมบัติพิเศษ

  • รักษาความสะอาด ป้องกันการเกิดโคลน

  • ปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน

  • รักษาสมรรถนะของเครื่องยนต์

มาตรฐาน

  • API CF/SF

  • ACEA E2

  • ALLISON C-4

  • CAT TO-2