เข้าอบรมเรื่องความปลอดภัยของรถบรรทุกน้ำมันและสารเคมีกับฝ่ายวิศวกรรมของบริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย จำกัดวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา

เข้าอบรมเรื่องความปลอดภัยของรถบรรทุกน้ำมันและสารเคมีกับฝ่ายวิศวกรรมของบริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย จำกัดวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา

 

 

 

 

  บริษัทฯ นำทีมฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เข้าอบรมเรื่องความปลอดภัยและความเข้าใจงานขนส่งโดยรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเคมีเพื่อเพิ่มศักยภาพและปนะสิทธิภาพของพนักงานเชิงปฏิบัติ

GALLERY