เข้าอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านพลังงานอุตสาหกรรมของปตท “Energy Solution Provider” ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบอลรูมโรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลลาดพร้าว

เข้าอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านพลังงานอุตสาหกรรมของปตท “Energy Solution Provider” ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบอลรูมโรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลลาดพร้าว

 

 

 

 

          ฝ่ายขายและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัท สยาม ปิโตรเทรด จำกัดเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “ทิศทางสถานการณ์น้ำมันโลกและพลังงานทางเลือกโดยเน้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิเช่น Pulverized Coal, LNG, ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม รวมถึงเทคนิคในการตรวจรับและบำรุงรักษษอุปกรณ์

GALLERY