เข็มและสิ่งทอ

เข็มและสิ่งทอ

หน้าหลัก  >  ผลิตภัณฑ์  >  อุตสาหกรรม   >  เข็มและสิ่งทอ

พีทีที สปินเดิล ออยล์

ความหนืด: ISO VG 10, 22

พีทีที นีเดล่า

ความหนืด: ISO VG 10, 22