เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

        กลุ่ม บริษัท สยาม ปิโตรเทรด ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากบริษัทน้ำมันชั้นนำระดับโลกมายาวนาน จึงได้เริ่มต้นธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของปตทและยังได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทน้ำมันชั้นนำของประเทศเพื่อจำหน่ายน้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์อื่นๆโดยช่วงแรกเน้นกลุ่มลูกค้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแรกเป็นหลัก อันได้แก่ กลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น โรงไฟฟ้า โรงน้ำตาล โรงสี ธุรกิจซีเมนต์และก่อสร้าง ลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนส่ง อันได้แก่ รถโดยสาร ขนส่งสินค้าการเกษตร ต่อมาเมื่อธุรกิจขยายตัวมากขึ้นจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบริษัท สยาม ปิโตรเทรด จังหวัดอุดรธานี เพื่อรองรับตลาด AEC ในการส่งออกน้ำมันสำหรับลูกค้าประเทศเพื่อนบ้านสำหรับอนาคตและเพิ่มช่องทางในการติดต่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิด ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนและย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครของบริษัท สยาม ปิโตรเทรด จำกัด พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าที่กรุงเทพฯแทน เพื่อสามารถรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ มีขอบเขตการจำหน่ายและจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปยังทั่วทุกภาคของประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจเข้มแข็งและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

โดยได้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันเตา

กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น, จารบี, น้ำมันที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ เช่น ยางมะตอย

ผลิตภัณฑ์ After-Market และงานบริการหลังการขายแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ไส้กรอง กรองอากาศ

กลุ่มที่ 2 บริการติดตั้งและล้างถังน้ำมัน

วิสัยทัศน์

        การเป็นผู้นำด้านจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างครบวงจรโดยคำนึงถึงคุณภาพและบริการเพื่อก้าวไปสู่ผู้แทนจำหน่ายชั้นนำในระดับประเทศโดยการส่งมอบ นวัตกรรมการแก้ไขปัญหา ที่ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและผลประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับลูกค้า

พันธกิจ

        เรามุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการยึดมั่นในปรัชญา การขายและการบริการแบบสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์ เรามุ่งเน้นในการขยายฐานธุรกิจ ยกระดับมาตรฐานขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยม

        เราสร้างรากฐานของบริษัทด้วยค่านิยมซึ่งทำให้เราโดดเด่นแตกต่างจากผู้อื่นโดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศให้กับงานทุกอย่างที่เราทำ และเราพร้อมที่จะปรับปรุงต่อไปอย่างต่อเนื่อง เราปรารถนาที่จะบรรลุผลสำเร็จที่เหนือกว่าความคาดหมายทั้งของเราเองและผู้อื่น เราทุ่มเทพลังและตระหนักถึงความเร่งด่วนในการทำงานเพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จ