พีทีที เคลียรา ซินเธติค

ความหนืด: ISO VG 220

พีทีที เคลียรา ซินเธติค


[PTT CLEARA SYNTHETIC] น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์คุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพเทคโนโลยีขั้นสูง ทนความร้อนและป้องกันการสึกหรอได้ดีเยี่ยม ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

การใช้งาน

  • ใช้หล่อลื่นงานที่อุณหภูมิสูง

  • ใช้เป็นน้ำมันหยอดโซ่ สำหรับทุกช่วงอุณหภูมิ

คุณสมบัติพิเศษ

  • เหมาะสำหรับหล่อลื่นงานที่อุณหภูมิสูง เพื่อลดการสึกหรอ และช่วยยืดอายุการใช้งานของงเครื่องจักร

  • ไม่ระเหยง่าย ช่วยลดปริมาณการใช้งาน

  • ทนการเสื่อมสภาพ และความร้อนได้ดี ช่วยลดการเกิดคราบ ตะกอนเนื่องจากการเสื่อมสภาพจากความร้อน

  • ทนการกัดกร่อน จุดวาบไฟสูง และดัชนีความหนืดสูง

มาตรฐาน

  • -