น้ำยาล้างหม้อน้ำ

ความหนืด: N/A

น้ำยาล้างหม้อน้ำ


[RADIATOR CLEANER] ผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมีสำหรับชะล้างคราบสกปรกที่ติดอยู่ภายในหม้อน้ำรถยนต์ เช่น คราบสนิม และตะกรัน วิธีใช้ : ใช้สำหรับทำความสะอาดหม้อน้ำ

การใช้งาน

  • ทำความสะอาดและขจัดคราบสนิม ตะกรัน และสิ่งสกปรกต่างๆ ที่อยู่ในหม้อน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนมากขึ้น

คำแนะนำ
1. ไม่ควรเปิดฝาหม้อน้ำขณะเครื่องยังร้อนอยู่
2. ผสมน้ำยาล้างหม้อน้ำในอัตราส่วนน้ำยาล้างหม้อน้ำ 0.5 ลิตร ต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร

คุณสมบัติพิเศษ

  • N/A

มาตรฐาน

  • ผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมีสำหรับชะล้างคราบสกปรกที่ติดอยู่ภายในหม้อน้ำรถยนต์ เช่น คราบสนิม และตะกรัน