อื่นๆ

อื่นๆ

หน้าหลัก  >  ผลิตภัณฑ์  >  อุตสาหกรรม   >  อื่นๆ

พีทีที เคลียรา ซินเธติค

ความหนืด: ISO VG 220

พีทีที แอร์ ทูล อีพี

ความหนืด: ISO VG 320

พีทีที สไลด์เวย์ ออยล์

ความหนืด: ISO VG 32, 46, 68, 220

พีทีที แมชชีน ออยล์

ความหนืด: ISO VG 10

พีทีที ไซลินเดอร์ ออยล์

ความหนืด: SAE 50, 90, 250