ออกภาคปฏิบัติเพื่องานล้างถังน้ำมันเตาสำหรับโรงไฟฟ้าที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

ออกภาคปฏิบัติเพื่องานล้างถังน้ำมันเตาสำหรับโรงไฟฟ้าที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

 

บริษัทฯ นำทีมวิศวกรและผู้รับเหมาเข้าดำเนินการล้างและคาริเบทถังน้ำมันเตาเพื่อให้ผ่านการตรวจจากพลังงานจังหวัดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เข้าใจภาพการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองฝ่าย ฝ่ายโรงงานได้มีการอบรม Safety อย่างเคร่งครัดก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

แกลเลอรี่