ออกภาคปฏิบัติเพื่องานล้างถังน้ำมันดีเซลสำหรับลูกค้าประเภท Hypermart อำเภอวารินชำราบ จังหวัดุบลราชธานีระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2562

ออกภาคปฏิบัติเพื่องานล้างถังน้ำมันดีเซลสำหรับลูกค้าประเภท Hypermart อำเภอวารินชำราบ จังหวัดุบลราชธานีระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2562

 

 

 

 

          บริษัทฯ นำทีมวิศวกรและผู้รับเหมาเข้าดำเนินการล้างและคาริเบทถังน้ำมันดีเซลเพื่อให้ผ่านการตรวจจากพลังงานจังหวัดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวาระล้างถัง 10 ปี ฝ่ายโรงงานได้มีการอบรม Safety อย่างเคร่งครัดก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

GALLERY