ออกบริการให้ความรู้แก่ลูกค้ารวมถึงทำการสอบทดการใช้น้ำยาทาแบบของปตทช่วงไตรมาสที่ 2

ออกบริการให้ความรู้แก่ลูกค้ารวมถึงทำการสอบทดการใช้น้ำยาทาแบบของปตทช่วงไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560

 

ทีมงานฝ่ายเทคนิคหล่อลื่นของปตทประกอบไปด้วยคุณศุภกร จินดาจรินทร์และคุณณัฐวุฒิ รังสิมันต์นุชาติเดินสายอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ทีมวิศวกรและฝ่ายผลิตของลูกค้าฝ่ายอุตสาหกรรมของบริษัท สยาม ปิโตรเทรด อันได้แก่ บจก ซีซีคอนกรีตจังหวัดเลย บจก เคแพคคอนกรีตจังหวัดขอนแก่น บจก เสรีภัณฑ์โปรเซ็นเตอร์คอนกรีตจังหวัดนครราชสีมา อีสานคอนกรีตจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากบริษัทฯ พยามยามทำตลาดน้ำยาทาแบบเพื่อให้ลูกค้าในส่วนของธุรกิจซีเมนต์และก่อสร้างได้มีสินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรมใช้ในกระบวนการการผลิตโดยเน้นจังหวัดหลักๆ ในเขตภาคอีสานตอนบนและอีสานตอนล่าง