ออกบริการล้างถังน้ำมัน คาริเบทถังน้ำมันดีเซลรวมถึงทำการทดสอบ Nitro Test สำหรับโรงงาน SCG Phoenix Pulp & Paper ณ อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นตามกำหนด PM ของโรงงานประจำปี 2561

ออกบริการล้างถังน้ำมัน คาริเบทถังน้ำมันดีเซลรวมถึงทำการทดสอบ Nitro Test สำหรับโรงงาน SCG Phoenix Pulp & Paper ณ อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นตามกำหนด PM ของโรงงานประจำปี 2561

 

 

 

 

          บริษัทฯ นำทีมวิศวกรและผู้รับเหมาเข้าดำเนินการล้างถังน้ำมันดีเซลบนพื้นดินและคาริเบทถังน้ำมันดีเซลรวมถึงการทำ Nitro Test เพื่อให้ผ่านการตรวจจากเจ้าหน้ามี่พลังงานจังหวัดของโรงงานเอสซีจี ฟีนิกซ์พัลแอนด์เพเพอร์ (SCG Packaging) อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น โดยการดำเนินงานเจอกับอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะฝนตกตลอดจนทำให้เกิดการส่งงานที่ล่าช้า อย่างไรก็ตามฝ่าย Safety ของโรงงานได้มีการอบรม JSA อย่างเคร่งครัดก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง

GALLERY