อบรมให้ความรู้ทั้งน้ำมันเครื่องและน้ำมันเตาแก่ทีมวิศวกรและฝ่ายผลิต บจก

อบรมให้ความรู้ทั้งน้ำมันเครื่องและน้ำมันเตาแก่ทีมวิศวกรและฝ่ายผลิต บจก โรงโม่หินชาญยุทธการศิลา บจก เมืองเลยบิ๊กโฮม จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2559

 

ฝ่ายขายของบริษัทฯ และทีมงานฝ่ายเทคนิคหล่อลื่นของปตทประกอบไปด้วยคุณชัยฤกษ์ มณีเสถียร คุณชัยวัฒน์ ผลลูกอินทร์จากฝ่ายเทคนิคหล่อลื่น ได้เข้าอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ทีมวิศวกรและฝ่ายผลิต บจก โรงโม่หินชาญยุทธการศิลา จังหวัดเลยถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันห่อลื่นสำหรับโรงโม่ได้อย่างมีประสทธิภาพ และการสำรวจสภาพการติดตั้งถังของน้ำมันเตาจากทีมวิศวกรปตทฝ่ายวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดพาณิชย์และต่างประเทศนำทีมโดยคุณณยศ โชคบุญมงคลได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องพร้อมทั้งวิธีการติดตั้งถังน้ำมันเตาใหม่แก่ลูกค้าเพื่อการขยายธุรกิจสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

แกลเลอรี่