สนับสนุนและร่วมเป็นสปอนเซอร์ทีมนักแข่งเพื่อส่งเสริมการขายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในกิจกรรมของงาน Toyota Motor Sport 2016 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมกิจกรรมโดยได้รับการสนับสนุนจากปตท ฝ่ายขายอุตสาหกรรมและ ปตทฟิตออโต้เพื่อสนับสนุนลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้งานแข่งรถ “Toyota Motor Sport 2016” ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2559

 

เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2559 ทีมงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์บริษัท สยาม ปิโตรเทรด จำกัดและผู้บริหารฝ่ายขายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนลูกค้าอุตสาหกรรม โดยสปอนเซอร์ทีมแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรุ่น Toyota Hilux Revo One Make Race 2016 จำนวนสามคันประกอบไปด้วย นายโชติพงษ์ คุณานันศักดิ์เบอร์ 7 นายเพิก เลิศวังพงเบอร์ 5 และนายกิตติพงษ์ นุชิตเบอร์ 9 ประเดิมสนามแรกที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนหลักจากทีมงานปตท ฝ่ายขายอุตสาหกรรมส่งทีมช่างฝีมือดีจากปตทฟิตออโต้พร้อมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องยนต์ภายใต้การควบคุมงานของคุณสันติภาพ ราชวัตรจากฝ่ายปตทฟิตออโต้ มาดูแลใกล้ชิดถึงขอบสนาม การให้คำปรึกษาและช่วยสนับสนุนกิจกรรมภายในงานเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทฯ สามารถเปิดตลาดลูกค้าใหม่ๆ และสามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจและบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

แกลเลอรี่