สมัครงานกับเรา

สมัครงานกับเรา

ชื่อ - นามสกุล / Your Name *
อีเมล / Email Address *
หมายเลขติดต่อ / Contact Number *
วัน-เดือน-ปีเกิด / Date of Birth *
ระดับการศึกษา / Education Level *
สาขาวิชา / Major *
ประสบการณ์การทำงาน / Years of Professional Experience *
ประกาศนียบัตร / Certificates (if applicable)
สายงานที่สนใจ / Desired Job Function (เรียงตามลำดับความสนใจ/Rank in order of preference) *
สายงานที่สนใจลำดับที่1
สายงานที่สนใจลำดับที่2
สายงานที่สนใจลำดับที่3
สายงานที่สนใจลำดับที่4
เงินเดือนล่าสุด / Latest Salary
วันที่สามารถเริ่มงานได้ / Availability *

ประวัติส่วนตัว | Resume

ข้อความแนะนำตัว / Introduce Yourself
ชื่อ - นามสกุล / Your Name*
อีเมล / Email Address *
หมายเลขติดต่อ / Contact Number *
รูปประจำตัว / Your Picture