ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท สยาม ปิโตรเทรด จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีศักยภาพอย่างสูงสุด เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถ รับผิดชอบ และกระตือรือร้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา กรุณาระบุตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัครและเงินเดือนที่คาดหวัง ส่งประวัติการทำงานล่าสุดพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ อีเมล์ : hrd@siampetrotrade.com

ที่ปรึกษาฝ่ายขาย

รายละเอียดงาน

 • กระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

 • ติดต่อประสานงาน หาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า

 • ประสานงานกับลูกค้าภายนอกให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กร

 • วางแผนกลยุทธ์ใหม่ๆ จัดทีมงานขายให้สอดคล้องกับแผนการทำงาน

 • วิเคราะห์ตลาด จัดทำแผนการตลาดและรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย , หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านขายทางธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

 • สามารถเดินออกต่างจังหวัด

 • ทำงานในสภาวะที่มีแรงกดดันได้

 • ความมั่นใจในตนเอง รักงานขายและมีทักษะในการนำเสนอที่ดี

 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานนอกเวลาได้ และมีความมั่นใจในตนเอง

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ค่าคอมมิสชั่น

 • ค่าน้ำมัน

 • โทรศัพท์มือถือ

 • ประกันสังคม

 • เบี้ยเลี้ยงออกทำงานนอกสถานที่

 • ประกันสุขภาพ

 • ประกันชีวิต

 • ชุดฟอร์มบริษัท

 • วันหยุดลาพักร้อนประจำปี

 • โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ และตามผลงาน

พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

รายละเอียดงาน

 • รับออเดอร์จากลูกค้าและบันทึกลงระบบฐานข้อมูลทุกวัน

 • ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อจัดออเดอร์ให้ตรงความต้องการของลูกค้า

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารับทราบวันส่งของ

 • จัดเตรียมออกใบกำกับบขนส่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคลัง ภายหลังที่ลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อ

 • ประสานงานกับฝ่ายขนส่ง และ รถน้ำมันเพื่อแจ้งสถานการณ์จัดส่งให้กับลูกค้า

 • ออกใบสั่งซื้อน้ำมันไปยังบริษัทน้ำมันสำหรับสินค้าประเภท Oil และซัพพลายเออร์สำหรับสินค้าประเภท Non-oil

 • ทำรายงาน OTC (Order-to-cash Report)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา

 • มีความกระตือรือร้น

 • สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 • ทำงานในสภาวะที่มีแรงกดดันได้

 • ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานนอกเวลาได้และมีความมั่นใจในตนเอง

 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

สวัสดิการ

 • โทรศัพท์มือถือ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประกันสังคม

 • เบี้ยเลี้ยงออกทำงานนอกสถานที่

 • ประกันสุขภาพ

 • ประกันชีวิต

 • ชุดฟอร์มบริษัท

 • วันหยุดลาพักร้อนประจำปี

 • โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ และตามผลงาน

พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ขารับ)

รายละเอียดงาน

 • ออกใบเสร็จตามเลขที่ใบสั่งขาย

 • ควบคุมดูแลการออกเอกสารการขายให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

 • ติดตามหนี้  เช่น  การวางบิล, การเก็บเงินเมื่อครบ Due, การติดตามทวงถามเมื่อพ้น Due  ฯลฯ

 • จัดทำรายงานลูกหนี้ (Overdue report) เสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำรายงานค่าคอมมิสชั่นของฝ่ายขายทุกสิ้นเดือน

 • ดูแลและรายงานกระแสเงินสด (Cash Flow) ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงินและบัญชี

 • ทำงานในสภาวะที่มีแรงกดดันได้

 • ละเอียดรอบคอบและมีความแม่นยำเรื่องตัวเลข

 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

สวัสดิการ

 • โทรศัพท์มือถือ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประกันสังคม

 • เบี้ยเลี้ยงออกทำงานนอกสถานที่

 • ประกันสุขภาพ

 • ประกันชีวิต

 • ชุดฟอร์มบริษัท

 • วันหยุดลาพักร้อนประจำปี

 • โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ และตามผลงาน

พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ขาจ่าย)

รายละเอียดงาน

 • จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบันทึกสมุดรายวัน ใช้ จ่าย โปรแกรม Express

 • บันทึกข้อมูลในโปรแกรมการบันทึกบัญชี

 • ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อกับใบกำกับภาษีซื้อ

 • ตรวจสอบรายการ Stork และกระทบยอดบัญชีกับบัญชีแยกประเภททุกบัญชี

 • ตรวจสอบรายการสรุปผลการตรวจนับสินค้าสำเร็จรูป/วัสดุบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ

 • จัดทำ Bank Reconcile เพื่อตรวจสอบบัญชีที่รับผิดชอบทั้งหมดกับบัญชีแยกประเภท

 • ตรวจสอบภ.พ.30 และ กระทบยอด บัญชีภาษีซื้อ เมื่อยื่นแบบ ภ.พ. เรียบร้อยแล้ว

 • ตรวจเอกสารเงินสดย่อย พร้อมรายการตั้งเบิกทั้งหมด

 • จัดทำตัวเลขบริหารจัดการส่งให้ผู้บริหารพิจารณา

 • จัดทำรายงานกำไรขาดทุน ส่งผู้บริหารประชุม

คุณสมบัติ

 • เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงินและบัญชี

 • ทำงานในสภาวะที่มีแรงกดดันได้

 • ละเอียดรอบคอบและมีความแม่นยำเรื่องตัวเลข

 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

สวัสดิการ

 • โทรศัพท์มือถือ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประกันสังคม

 • เบี้ยเลี้ยงออกทำงานนอกสถานที่

 • ประกันสุขภาพ

 • ประกันชีวิต

 • ชุดฟอร์มบริษัท

 • วันหยุดลาพักร้อนประจำปี

 • โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ และตามผลงาน

พนักงานขับรถน้ำมัน (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน

 • ขับรถบรรทุกขนน้ำมัน เทรลเลอร์/สิบล้อส่งลูกค้า สถานีบริการและคลังน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 27-49 ปี

 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 • มีใบขับขี่ประเภท 4 (ท.4)

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 • ไม่ติดประวัติอาชญากรรม

 • รักงานบริการและตรงต่อเวลา

 • ทำงานในสภาวะที่มีแรงกดดันได้

สวัสดิการ

 • โทรศัพท์มือถือ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประกันสังคม

 • เบี้ยเลี้ยงออกทำงานนอกสถานที่

 • ประกันสุขภาพ

 • ประกันชีวิต

 • ฝึกอบรม

 • สวัสดิการค่าที่พัก

 • ชุดฟอร์มบริษัท

 • วันหยุดลาพักร้อนประจำปี

 • โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ และตามผลงาน