ร่วมกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตเพื่อสนับสนุนนักแข่งของทีมลงรายการ Hilux Revo One Make Race ที่สวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561

ร่วมกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตเพื่อสนับสนุนนักแข่งของทีมลงรายการ Hilux Revo One Make Race ที่สวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561

 

 

 

 

          แผนกลูกค้าสัมพันธ์บริษัท สยาม ปิโตรเทรด จำกัดและผู้บริหารฝ่ายขายเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรถยนตร์ระดับนานาประเทศที่จัดขึ้นณ สวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 โดยร่วมสปอนเซอร์กับทีมฝ่ายขายอุตสาหกรรมของปตทและทีมงาน PTT Fit Auto นักแข่งของเราเป็นลูกค้าอุตสาหกรรมของปตทคือคุณโชติพงษ์ คุณานันศักดิ์ เบอร์ 99 มาเป็นตัวแทนของทีม ทีมงานฝ่ายขาย PTT Fit Auto โดยคุณอิทธิพร พิริยะนิติ และฝ่ายการตลาดคุณปิยะฉัตร แสงวิจิตร จากฝ่ายการตลาดของ PTT Fit Auto vอย่างไรก็ตามทางบริษัทยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารฝ่ายขายคุณสิวิชา มาลินีฝ่ายขายอุตสาหกรรมของปตทและคุณสมสฤษฎิ์ ตรีประเสริฐสุขผ็ขัดการส่วนบริหารธุรกิจบริการยานยนต์ของ PTT Fit Auto มาดูแลนักแข่งของของเราถึงขอบสนาม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันอย่างเนืองแน่น

GALLERY