ระบบหมุนเวียนทั่วไป

ระบบหมุนเวียนทั่วไป

หน้าหลัก  >  ผลิตภัณฑ์  >  อุตสาหกรรม   >  ระบบหมุนเวียนทั่วไป

พีทีที เซอร์คูล่าร์ พี

ความหนืด: ISO VG 150, 220, 320, 460

พีทีที เซอร์คูล่าร์

ความหนืด: ISO VG 32, 46, 68, 100, 150