พีทีที ออโต้แมท เอทีเอฟ แอลวี-1

ความหนืด: N/A

พีทีที ออโต้แมท เอทีเอฟ แอลวี-1


[PTT AUTOMAT ATF LV-1] น้ำมันเกียร์สังเคราะห์ 100% คุณภาพสูง เหมาะสำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ สมรรถนะสูงรุ่นใหม่ (>5 speeds) จากญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกา โดยเหมาะสมกับรุ่นต่างๆ ตามตาราง

การใช้งาน

  • ออกแบบสำหรับเกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่ตั้งแต่ 5 เกียร์ขึ้นไป ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เช่น Aisin, ZF โดยสามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ตามตาราง

  • ใช้ได้กับเกียร์อัตโนมัติทั่วไป (> 5 speeds) ในกรณีที่แนะนำน้ำมันเกียร์อัตโนมัติประเภทความหนืดต่ำ

  • สามารถใช้เป็นน้ำมันพวงมาลัยผ่อนกำลังได้

คุณสมบัติพิเศษ

  • ใช้ตาราง Automat ATF LV-1 (หน้าถัดไป)

มาตรฐาน

  • JASO 1A LV

  • TOYOTA WS

  • HONDA DW-1

  • NISSAN MATIC-S

  • MB 236.41