เพอร์ฟอร์มา เรซซิ่ง ซินเธติค

ความหนืด: SAE 5W-50

เพอร์ฟอร์มา เรซซิ่ง ซินเธติค


[PERFORMA RACING SYNTHETIC] น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินรอบจัด สมรรถนะสูง เช่น รถสปอร์ต และรถที่ปรับแต่งเพื่อการแข่งขัน รวมถึงใช้ได้กับเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์สูงถึง 85%

การใช้งาน

 • ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์เบนซินรอบจัด สมรรถนะสูง เช่น รถสปอร์ต และรถที่ปรับแต่งเพื่อการแข่งขัน

 • เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85

 • ใช้ได้กับรถที่มีอาการเครื่องหลวม หรือมีการกินน้ำมันเครื่องสูง

 • สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง

คุณสมบัติพิเศษ

 • เพิ่มสมรรถนะสูงสุดให้กับเครื่องยนต์

 • เพิ่มระดับการปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพ

 • ลดการเติมพร่อง

 • ป้องกันการเกิดโคลน และทำให้เครื่องยนต์สะอาด

 • ยืดอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด

มาตรฐาน

 • API SN/CF

 • ACEA A3