เพอร์ฟอร์มา ซูเปอร์ ซินเธติค 2

ความหนืด: SAE 0W-30 / 0W-40

เพอร์ฟอร์มา ซูเปอร์ ซินเธติค


[PERFORMA SUPER SYNTHETIC] น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% คุณภาพสูงสุด ผสมผสานเทคโนโลยี DI-SYN Protect เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ รวมถึงใช้ได้กับเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์สูงถึง E85

การใช้งาน

  • ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85

  • เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่มีระบบ Start-Stop การสตาร์ทเครื่องยนต์บ่อยครั้ง

  • สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง

คุณสมบัติพิเศษ

  • DI-SYN Protect ปกป้องสูงสุดทันทีที่สตาร์ทเครื่องยนต์

  • ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด

  • เพิ่มอัตราการเร่งแซง และการตอบสนองดีเยี่ยม

  • ป้องกันการเกิดโคลน และทำให้เครื่องยนต์สะอาด

  • ยืดอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด

มาตรฐาน

  • API SN, ILSAC GF-5 (SAE 0W-30)

  • API SN, ILSAC GF-4, ACEA A3/B3, MB 229.1 (SAE 0W-40)