เพอร์ฟอร์มา ซูเปอร์ ซินเธติค

ความหนืด: SAE 0W-20

เพอร์ฟอร์มา ซูเปอร์ ซินเธติค


[PERFORMA SUPER SYNTHETIC] น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% คุณภาพสูงสุด ผสมผสานเทคโนโลยี HFS และ VI 200++ ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ECO Car และรถรุ่นใหม่ที่แนะนำน้ำมันเครื่องเบอร์ SAE 0W-20

การใช้งาน

  • ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ เช่น Eco Cars ที่แนะนำน้ำมันเครื่องเบอร์ความหนืด SAE 0W-20 และ 5W-20

  • เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่มีระบบ Start-Stop การสตาร์ทเครื่องยนต์บ่อยครั้ง เช่น รถไฮบริด

คุณสมบัติพิเศษ

  • VI200++ ให้การปกป้องสูงสุดทุกอุณหภูมิ โดยเฉพาะการขับขี่ในเมือง

  • HFS Technology เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้อง และลดการเติมพร่อง

  • ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด

  • เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ ออกตัว เร่งแซงสูงสุด

  • ยืดอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด

มาตรฐาน

  • API SN