เพอร์ฟอร์มา ซินเธติคเอ็นจีวี

ความหนืด: SAE 5W-40

เพอร์ฟอร์มา ซินเธติคเอ็นจีวี


[PERFORMA SYNTHETIC NGV] น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV หรือ LPG ร่วมกับเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

การใช้งาน

  • ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง

  • เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85

คุณสมบัติพิเศษ

  • เพิ่มสมรรถนะสูงสุดให้กับเครื่องยนต์

  • เพิ่มระดับการปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพ

  • ลดการเติมพร่อง

  • ป้องกันการเกิดโคลน และทำให้เครื่องยนต์สะอาด

  • ยืดอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด

มาตรฐาน

  • API SN/CF

  • ACEA A3