พีทีที แม็กซ์ สปีด 4ที

ความหนืด: SAE 40

พีทีที แม็กซ์ สปีด 4ที


[PTT MAX SPEED 4T] น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ รวมถึงใช้ได้กับเกียร์ของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ

การใช้งาน

  • เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ

  • ใช้ได้กับเกียร์ของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ

คุณสมบัติพิเศษ

  • รักษาความสะอาด ป้องกันการเกิดโคลน  

  • ปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน

มาตรฐาน

  • API SF