พีทีที แม็กซ์ สปีด 2ที

ความหนืด: N/A

พีทีที แม็กซ์ สปีด 2ที


[PTT MAX SPEED 2T] น้ำมันเครื่องสูตรลดควันขาว เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ

การใช้งาน

  • เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 2 จังหวะ

  • ใช้ได้กับทั้งระบบออโต้ลูปและผสมธรรมดา

  • อัตราการผสมเชื้อเพลิงต่อน้ำมัน ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของผู้ผลิต

คุณสมบัติพิเศษ

  • ปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน

  • ช่วยลดควันขาว

มาตรฐาน

  • TIS 1040-1998