พีทีที ไฮโวลท์ 99 พลัส

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮโวลท์ 99 พลัส


[PTT HIVOLT 99 PLUS] น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดผสมสารต้านทานการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชั่น (Inhibited Type) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพพิเศษ ที่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน และมีความทนต่อการเกิดปฏิกิรยากับออกซิเจนได้ดี โดยไม่เสื่อมสภาพ มีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

การใช้งาน

  • เหมาะสำหรับ Power Transformer และหม้อแปลงไฟฟ้าทุกประเภท เป็นฉนวนไฟฟ้าในคาร์ปาซิเตอร์และสวิชต์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า

คุณสมบัติพิเศษ

  • มีคุณสมบัติในการต้านทานแรงดันไฟฟ้าสูง

  • ทนความร้อนสูง มีอัตราการระเหยต่ำ ไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน

  • มีคุณสมบัติถ่ายเทความร้อนได้ดี ช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า

  • ป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดี ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน

  • ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคลือบขดลวดทองแดง และส่วนประกอบภายในของอุปกรณ์

มาตรฐาน

  • IEC 60296 : 2012 (Inhibited)

  • IEC 61125 : 1992, Method C (Oxidation Stability)