พีทีที ไฮโวลท์ พลัส

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮโวลท์ พลัส


[PTT HIVOLT PLUS] เป็นน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) ชนิดผสมสารต้านทานปฏิกิริยา ออกซิเดชั่น (Inhibited Types) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพพิเศษชนิดพาราฟิน ที่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน และมีความทนต่อการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดี โดยไม่เสื่อมสภาพ

การใช้งาน

  • ช่วยระบายความร้อน และเป็นฉนวนไฟฟ้า ในหม้อแปลงไฟฟ้าทุกประเภท และ สวิทซ์เกียร์

  • เป็นฉนวนไฟฟ้าในคาปาซิเตอร์ สวิทซ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า

คุณสมบัติพิเศษ

  • ทนความร้อนสูง มีอัตราการระเหยต่ำ มีคุณสมบัติถ่ายเทความร้อนได้ดี ช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า.

  • ป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดี ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน

  • ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคลือบขดลวดทองแดง และส่วนประกอบภายในของหม้อแปลง

มาตรฐาน

  • IEC 60296 : 2012 (Inhibited)

  • IEC 61125 : 1992, Method C (Oxidation Stability)