พีทีที ไฮเทมป์ 750

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮเทมป์ 750


[PTT HITEMP 750] น้ำมันถ่ายเทความร้อน เกรดสังเคราะห์ 100% ผลิตจาก Diphenyl Oxide และ Biphenyls ที่มีค่าความจุความร้อนสูง ถ่ายเทความร้อนในสถานะที่ไอระเหย (Vapor Phase) สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีที่อุณหภูมิสูงมาก และมีความทนทานต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดีมาก มีอายุการ

การใช้งาน

  • เหมาะสำหรับระบบถ่ายเทความร้อนในที่ต้องการการถ่ายเทความร้อนในสถานะที่เป็นไอระเหย ใช้กับระบบปิดที่อุณหภูมิการใช้งานไม่เกิน 400 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติพิเศษ

  • ทนความร้อนสูงไม่แตกตัวง่าย อัตราการระเหยต่ำ จุดวาบไฟสูง ไหลง่าย

  • ทนต่อการท้ำปฏิกิริยากับออกซิเจน

  • ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ

  • ลดการเกิดคราบเขม่า

มาตรฐาน

  • -