พีทีที ไฮเทมป์ 600 แอลที

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮเทมป์ 600 แอลที


[PTT HITEMP 600LT] น้ำมันถ่ายเทความร้อนทนความร้อนสังเคราะห์คุณภาพสูง ชนิด Alkyl Benzene และสารเพิ่มคุณภาพ Anti-Oxidant ทำให้ทนความร้อนได้สูง และมีอายุการใช้งานของน้ำมันได้ยาวนาน

การใช้งาน

  • เหมาะสำหรับระบบถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรมทั่วไป ใช้กับระบบปิดที่อุณหภูมิการใช้งานไม่เกิน 316 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติพิเศษ

  • ทนความร้อนสูงไม่แตกตัวง่าย อัตราการระเหยต่ำ จุดวาบไฟสูง ไหลง่าย

  • ทนต่อการท้ำปฏิกิริยากับออกซิเจน

  • ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ

  • ลดการเกิดคราบเขม่า

มาตรฐาน

  • -