พีทีที ไฮเทมป์ 500

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮเทมป์ 500


[PTT HITEMP 500] น้ำมันถ่ายเทความร้อนชนิดทนความร้อนสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic และสารเพิ่มคุณภาพ Anti-Oxidant ทำให้ทนความร้อนได้สูง และยืดอายุการใช้งานของน้ำมันได้นาน

การใช้งาน

  • เหมาะสำหรับระบบถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรมทั่วไป ใช้กับระบบปิดที่อุณหภูมิการใช้งานไม่เกิน 260 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติพิเศษ

  • ทนความร้อนสูงไม่แตกตัวง่าย อัตราการระเหยต่ำ จุดวาบไฟสูง ไหลง่าย

  • ทนต่อการท้ำปฏิกิริยากับออกซิเจน

  • ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ

มาตรฐาน

  • -