พีทีที ไฮเควนช์ 33

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮเควนช์ 33


[PTT HIQUENCH 33 ] น้ำมันสำหรับงานชุบแข็งโลหะ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานพาราฟินิก (Paraffinic) ให้อัตราการเย็นตัวของโลหะที่เหมาะสม ทำให้ได้โลหะที่มีความเหนียวและแข็ง นอกจากนั้นยังมีจุดวาบไฟสูง ป้องกันอันตรายจากการติดไฟได้ดี

การใช้งาน

  • เหมาะกับงานชุบแข็งโลหะที่ต้องการความยืดหยุ่น เช่น สปริง แหนบใต้ท้องรถยนต์

คุณสมบัติพิเศษ

  • ให้อัตราการเย็นตัวในการชุบแข็งปานกลาง (slow oil)

  • ทนความร้อนสูง การระเหยต่ำ จุดวาบไฟสูง

  • ทนต่อการเสื่อมสภาพได้ดี

  • ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ

มาตรฐาน

  • -