พีทีที ไฮเควนช์ อัลตร้า 110

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮเควนช์ อัลตร้า 110


[PTT HIQUENCH ULTRA 110] น้ำมันสำหรับงำนชุบแข็งโลหะ ผลิตจำกน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมกับสำรเพิ่มคุณภาพ ช่วยให้อัตราการเย็นตัวของโลหะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผิวโลหะมีความแข็งแรงสูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดวาบไฟสูง ป้องกันอันตรายจากการติดไฟได้ดี

การใช้งาน

  • เหมาะสำหรับงานชุบแข็งโลหะด้วยน้ำมันที่ต้องการอัตราการเย็นตัวสูง

คุณสมบัติพิเศษ

  • ถ่ายเทความร้อนได้ดี

  • ต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นได้ดี

  • ให้อัตราการเย็นตัวในการชุบแข็งรวดเร็ว

  • ไม่ก่อให้เกิดคราบยางเหนียวในอ่างน้ำมัน

  • มีจุดวาบไฟ และ จุดติดไฟ สูง

มาตรฐาน

  • -