พีทีที ไฮดรอลิค ไบโอซิน

ความหนืด: ISO VG 32, 46, 68

พีทีที ไฮดรอลิค ไบโอซิน


[PTT HYDRAULIC BIOSYN] น้ำมันไฮดรอลิกอุตสาหกรรมชนิดสังเคราะห์ ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติประเภท HEES (Environmentally acceptable hydraulic fluids: ISO 15380) ทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม EPA Vessel General Permit (VGP) นอกจากนี้ยังม

การใช้งาน

 • ออกแบบสำหรับระบบไฮดรอลิกที่มีการทำงานในช่วงอุณหภูมิกว้างและบริเวณที่มีข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม (ISO HEES category)

 • เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกในเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้าง เหมือง และการเกษตร

 • สามารถแนะนำใช้ได้กับในอุปกรณ์บนเรือเดินสมุทร (Marine Applications) ที่มีความต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมs).

คุณสมบัติพิเศษ

 • ค่าดัชนีความหนืดสูงและมีจุดไหลเทต่ำ ทำให้มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิสูงไปจนถึงอุณหภูมิต่ำ

 • ให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ และสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติได้มากกว่า 60% (>60% Biodegradability by OECD 301B)

 • ป้องกันการกัดกร่อนและการสึกหรอดีเยี่ยม ส่งผลให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรยาวนานยิ่งขึ้น

 • ทนต่อความร้อนและการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนดีเยี่ยม ช่วยป้องกันการเกิดคราบจับติดได้ดี และมีอายุการใช้งานยาวนาน

 • ทนต่อการเกิดปฏิกิริยากับน้ำได้ดี ลดการเสื่อมสลายของเคมีเมื่อถูกใช้งานในสภาวะที่ต้องเจอกับน้ำ

มาตรฐาน

 • ISO 15380 HEES

 • MAG (Cincinnati Milacron) P-68, P-69, P-70

 • Bosch Rexroth RD 90220-1

 • Parker (formerly Denison) HF-1, HF-2, HF-6

 • Eaton 03-401-2010

 • Vessel General Permit (VGP)