พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับบลิว 31

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับบลิว 31


[PTT HIKUT SEMI W31] น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำ เกรดกึ่งสังเคราะห์ (Semi-synthetic) เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลอ่อนขุ่น มีคุณภาพสูง สามารถต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี เหมาะสำหรับหล่อลื่นและระบายความร้อนงานตัดกลึง งานเจาะ งานทำเกลียว และงานคว้าน

การใช้งาน

 • เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อนในกระบวนการตัดกลึงโลหะทั่วไป โดยเฉพาะโลหะ อลูมิเนียม ที่มีภาระงานปานกลางจนถึงภาระงานหนัก และต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 • ใช้อัตราส่วนผสม 5% สำหรับงานเจียรผิว (grinding) และงานขัดผิว (honing)

 • ใช้อัตราส่วนผสม 4-5% สำหรับงานกลึง (turning) และงานกัดเซาะ (milling)

 • ใช้อัตราส่วนผสม 5-6% สำหรับงานเจาะ (drilling)

 • ใช้อัตราส่วนผสม 6-8% สำหรับงานทำเกลียว (threading) และงานทำฟันเกียร์ (tapping)

 • ใช้อัตราส่วนผสม 8-10% สำหรับงานคว้าน (broaching)

คุณสมบัติพิเศษ

 • มีคุณสมบัติการระบายความร้อนที่ดีมาก ช่วยป้องกันชิ้นงานและเครื่องมือจากการไหม้

 • มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม

 • มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนและสนิมได้ดี

 • มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดีเยี่ยม

มาตรฐาน

 • -