ความหนืด: N/A พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับบลิว 30

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับบลิว 30


[PTT HIKUT SEMI W30] น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำ เกรดกึ่งสังเคราะห์ (Semi-synthetic) เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่น มีคุณภาพสูง สามารถต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี เหมาะสำหรับหล่อลื่นและระบายความร้อนงานตัดกลึง งานเจาะและงานทำเกลียว ที่มีภาระงานปานกล

การใช้งาน

  • เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อนในกระบวนการตัดกลึงโลหะทั่วไปที่มีภาระงานปานกลางจนถึงภาระงานหนัก และต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  • ใช้อัตราส่วนผสม 3% สำหรับงานเจียรผิว (grinding) และงานขัดผิว (honing)

  • ใช้อัตราส่วนผสม 4-5% สำหรับงานกลึง (turning) และงานกัดเซาะ (milling)

  • ใช้อัตราส่วนผสม 5-6% สำหรับงานเจาะ (drilling)

  • ใช้อัตราส่วนผสม 6-7% สำหรับงานทำเกลียว (threading) และงานทำฟันเกียร์ (tapping)

คุณสมบัติพิเศษ

  • มีคุณสมบัติการระบายความร้อนที่ดีมาก ช่วยป้องกันชิ้นงานและเครื่องมือจากการไหม้

  • มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม

  • มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนและสนิมได้ดี

  • มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดีเยี่ยม

มาตรฐาน

  • -