พีทีที ไฮคัท ซิน ดับบลิว 11

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮคัท ซิน ดับบลิว 11


[PTT HIKUT SYN W11] น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำ เกรดสังเคราะห์ (Synthetic) เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะใสไม่มีสี มีคุณภาพสูงสุด เชื้อราและแบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เหมาะสำหรับหล่อลื่นและระบายความร้อนงานเจียรผิว งานขัดผิว และงานกลึงที่มีภาระงานเบาจนถึงภาระงานปานกลาง

การใช้งาน

  • เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อนในกระบวนการเจียรผิวและตัดกลึง ที่มีภาระงานเบาจนถึงภาระงานปานกลาง และต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนานสูงสุด โดยที่น้ำมันไม่บูดเสีย

  • ใช้อัตราส่วนผสม 5% สำหรับงานเจียรผิว (grinding) และงานขัดผิว (honing)

  • ใช้อัตราส่วนผสม 5-6% สำหรับงานกลึง (turning) และงานกัดเซาะ (milling)

คุณสมบัติพิเศษ

  • มีคุณสมบัติการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยม ช่วยป้องกันชิ้นงานและเครื่องมือจากการไหม้

  • มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดี

  • มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนและสนิมได้ดี

  • เชื้อราและแบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ทำให้น้ำมันไม่บูดเสีย ช่วยยืดอายุการใช้งานยาวนาน

มาตรฐาน

  • -