พีทีที ไฮคัท ซิน ดับบลิว 10

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮคัท ซิน ดับบลิว 10


[PTT HIKUT SYN W10] น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำ เกรดสังเคราะห์ (Synthetic) เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีเขียวอ่อนใส มีคุณภาพสูงสุด เชื้อราและแบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เหมาะสำหรับหล่อลื่นและระบายความร้อนงานเจียรผิว และงานขัดผิว ที่มีภาระงานเบา

การใช้งาน

  • เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อนในกระบวนการเจียรผิวและขัดผิว ที่มีภาระงานเบาและต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนานสูงสุด โดยที่น้ำมันไม่บูดเสีย

  • ใช้อัตราส่วนผสม 5% สำหรับงานเจียรผิว (grinding) และงานขัดผิว (honing)

คุณสมบัติพิเศษ

  • มีคุณสมบัติการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยม ช่วยป้องกันชิ้นงานและเครื่องมือจากการไหม้

  • มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดี

  • เชื้อราและแบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ทำให้น้ำมันไม่บูดเสีย ช่วยยืดอายุการใช้งานยาวนาน

มาตรฐาน

  • -