พีทีที ไฮคอมซิน เอฟดี 270

ความหนืด: N/A

พีทีที ไฮคอมซิน เอฟดี 270


[PTT HYCOMSYN FD 270] น้ำมันชนิดสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับเครื่องคอมเพรสเซอร์อัดอากาศแก๊ส กลุ่มไฮโดรคาร์บอน ผสมผสานสารเพิ่มคุณภาพคัดสรรพิเศษ ให้คุณสมบัติด้านการป้องกันการเกิดฟอง อีกทั้งช่วยลดการเกิดตะกอน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยินยอมของข้อกำหนดสารเติมแต่งอาหารจากรัฐบัญญัติ

การใช้งาน

  • ออกแบบสำหรับเครื่องไฮเปอร์คอมเพรสเซอร์ ที่ใช้อัดแก๊ส กลุ่มไฮโดรคาร์บอน เช่น มีเทน บิวเทน โพรเทน

คุณสมบัติพิเศษ

  • รับภาระหนักและประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่สูงส่งผลให้ลดการสึกหรอและเพิ่มอายุการใช้งานของกระบอกสูบ

  • การละลายของก๊าซเอทิลีนในผลิตภัณฑ์ต่าเทียบกับ White mineral oil และ PIB

  • เป็นของเหลวมีความคงตัว ไม่กัดกร่อน จุดวาบไฟสูงและดัชนีความหนืดสูง

  • สัมประสิทธิ์ ความดัน-ความหนืดต่าส่งผลให้ PTT Hycomsyn สามารถไหลได้ภายใต้สภาวะความดันสูง

มาตรฐาน

  • Federal Food, Drug and Cosmetic Act, citation CFR 178.3570