พีทีที โมลด์ ออยล์ ซี

ความหนืด: N/A

พีทีที โมลด์ ออยล์ ซี


[PTT MOLD OIL C] น้ำมันทาแบบชนิดผสมน้ำ เกรดน้ำมันแร่ (Mineral) เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีขาวคล้ายน้ำนม (Milky) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดพาราฟินิก (Paraffinic) คุณภาพสูง

การใช้งาน

  • เหมาะสำหรับใช้สำหรับทาแบบสำหรับงานคอนกรีต อาทิเช่น คอนกรีตแผ่นพื้น ผนัง เสาเข็ม กระเบื้องมุงหลังคา เป็นต้น- ใช้อัตราส่วนผสม 1 : 6 (น้ำมัน:น้ำ) สำหรับงาน คอนกรีตแผ่นพื้น/ ผนัง ที่มีความหนา ไม่เกิน 5 cm หรืองานเสาเข็มที่มีความหนาไม่เกิน 30 cm- ใช้อัตราส่วนผสม 1 : 5 (น้ำมัน:น้ำ) สำหรับงาน คอนกรีตแผ่นพื้น/ ผนัง ที่มีความหนามากกว่า 5 cm หรืองานเสาเข็มที่มีความหนามากกว่า 30 cm

คุณสมบัติพิเศษ

  • ป้องกันการเกาะติดของแม่แบบ และแผ่นกระเบื้อง

  • ป้องกันการเกิดสนิมของแม่แบบ

  • ละลายน้ำได้ดี ทั้งน้ำประปา และน้ำบาดาล

  • ละลายน้ำได้ดี โดยไม่เกิดการแยกชั้นของน้ำมัน

  • ไม่มีกลิ่นรุนแรง

  • ไม่ทำให้เกิดคราบสกปรกบนกระเบื้อง และแม่แบบ

มาตรฐาน

  • -