พีทีที แอรอล ซินเธติค เอส

ความหนืด: ISO VG 46

พีทีที แอรอล ซินเธติค เอส


[PTT AEROL SYNTHETIC S] น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศชนิดสังเคราะห์แท้ 100% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่น รวมถึงยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

การใช้งาน

  • ออกแบบสำหรับเครื่องคอมเพรสเซอร์ประเภทสกรู โรตารี เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

คุณสมบัติพิเศษ

  • รับภาระหนักและประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่สูงส่งผลให้ลดการสึกหรอและเพิ่มอายุการใช้งานของกระบอกสูบ

  • ให้ค่าการระเหยต่ำ ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้งานได้

  • ทนต่อการเสื่อมสภาพและทนความร้อนสูงพิเศษ

  • ทนการกัดกร่อน จุดวาบไฟสูง ค่าดัชนีความหนืดสูง รวมถึงค่าการนำความร้อนสูง

  • เข้ากับซีลได้ดี เช่น NBR, FKM Silicone และ EPM

  • ให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ และสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติได้มากกว่า 60% (>60% Biodegradability by OECD 301B)

มาตรฐาน

  • DIN 51506 VDL