พีทีที แมชชีน ออยล์

ความหนืด: ISO VG 10

พีทีที แมชชีน ออยล์


[PTT MACHINE OIL ] น้ำมันหล่อลื่นสำหรับระบบหยอดทิ้งของเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานล้วน ช่วยหล่อลื่นและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

การใช้งาน

  • ใช้กับระบบหยอดทิ้ง (Once Through) ในโรงงานอุตสาหกรรม

  • เหมาะสําหรับการหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเร็วรอบปานกลาง

คุณสมบัติพิเศษ

  • ทนความร้อน คงสภาพได้ดี และไม่ระเหยง่ายที่อุณหภูมิสูง

  • ไม่ทำปฏิกิริยากับชิ้นส่วนของเครื่องจักรช่วยหล่อลื่น

  • ช่วยหล่อลื่น และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

มาตรฐาน

  • -